Activiteiten

Sinds april 2009 werk ik als adviseur bouwinnovatie bij TNO. Ik werk met name aan Resultaatgericht Bouwen en Onderhouden.

Van  september 2007 tot en met maart 2009 werkte ik als adviseur bouwinnovatie bij het Centrum voor Innovatie van de Bouwkolom (CIB). Het CIB is een branchegerichte adviesorganisatie voor alle schakels in de bouwketen. Het CIB is initiatiefnemer tot, aanjager en facilitator van innovatie in de bouw. Zij streeft daartoe naar een betere afstemming van opeenvolgende werkzaamheden in de bouwkolom. Het CIB functioneert als kenniscentrum; stimulator van onderzoek naar en ontwikkeling van producten en methodieken; en als voorlichtingscentrum over interdisciplinair denken en werken in de bouwsector vanaf de ideeënfase tot en met de afdankfase.

Binnen mijn studie TeMa had ik de mogelijkheid al in het eerste jaar te kiezen voor Bouwsystemen  als technische specialisatie. Later koos ik voor Technologie- en Innovatiebeleid als maatschappelijke specialisatie. Deze richting gaf mij een branchegerichte en interdisciplinaire blik mee. Dat ik binnen de opleiding ook een gedegen basiskennis van innovatiewetenschappen heb opgedaan is vanzelfsprekend. Innovatie in de Bouwbranche is echter complex en verloopt vaak moeizaam en traag. Ik had na afronden van mijn afstuderen dan ook de behoefte om mij aanvullend te verdiepen in de bedrijfskundige processen van het bouwproces.

Van 2005 tot augustus 2007 werkte en studeerde ik daarom als t.o.i.o. (technologisch ontwerper in opleiding) binnen de vakgroep ADMS (Architectural Design Management Systems). ADMS is verbonden aan de faculteiten Bouwkunde en Technologie Management van de Technische Universiteit Eindhoven. Bij ADMS bestonden mijn voornaamste activiteiten uit het bestuderen en analyseren van ontwerpprocessen, project- en procesmanagement, en het ontwikkelen van managementinstrumenten. Onder andere werkte ik aan de volgende projecten :
Ontwerpen met oog voor beheer, een ontwerpproces voor geïntegreerde contracten’. Onderwerp was de analyse van Design, Build & Maintain projecten waarbij de vraag was ‘hoe zou je als organisatie het ontwerpproces moeten inrichten wanneer je verantwoordelijk bent voor het ontwerpen, bouwen en beheren?’.
Visie op kenniswerk: de afdeling Vastgoedmanagement van DVD nader in beschouwing genomen‘. DVD staat daarbij voor de Dienst Vastgoed Defensie. DVD is opgebouwd uit drie regionale afdelingen (met taken vergelijkbaar met die van een ingenieursbureau) en een overkoepelende centrale directie. Hierbij was de vraag welke rol het voormalige kenniscentrum van  de centrale directie binnen de huidige organisatie zou kunnen spelen.
Ontwerpen met oog voor beheer, een praktische werkwijze van initiatief tot en met bestek‘. Gedurende negen maanden was ik gedetacheerd bij het Centrum voor Innovatie van de Bouwkolom (CIB). De scope was nu gericht op ontwerpen met oog voor beheer binnen het gangbare bouwproces. Ook werkte ik een deel van de tijd mee met andere projecten. Dit beviel zo goed dat ik na afronding van ADMS bij het CIB in dienst trad.